Baltijas gāzes tirgus

Baltijas gāzes piegādes infrastruktūra ir veidota ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi kā tās centrālo elementu. Inčukalna PGK ar ietilpību 2,3 mljrd. m3 nodrošina piegādes un pieprasījuma apjoma balansēšanu Baltijas valstīs un Krievijas ZR apgabalos.

 

Baltijas valstu gāzes tirgus kopējā ietilpība ir ~4,5 mljrd. m3. Lietuva ir lielākais tirgus ar ~2,6 mljrd. m3, seko Latvija ar ~1,5 mljrd. m3 un Igaunija ar ~0,6 mljrd. m3. Lietuvā visvairāk gāzi patērē industriālais sektors, Latvijā un Igaunijā - elektrības un siltuma ražošana.

Picture1(7)_normal.png

Starpsavienojumi

Ilgu laiku Baltijas valstis Eiropas Savienībā ir bijušas t.s. "enerģijas salas", kas ir pilnībā atkarīgas no ārējā piegādātāja - Krievijas. Ar Eiropas Savienības atbalstu tiek attīstīti divi gāzes starpsavienojumu projekti, savienojot Baltijas valstis ar Somiju un Poliju.

 

Balticconnector gāzes vads savienos Igauniju ar Somiju, tas tiks nodots ekspluatācijā 2020. gada janvārī.

GIPL (Gas Interconnector Poland - Lithuania) savienos Lietuvu ar Poliju, gāzes vads patlaban atrodas celtniecības stadijā, tā ekspluatāciju plānots uzsākt līdz 2021. gada beigām.

Alternatīvi piegāžu avoti

Baltijas reģions joprojām ir ievērojami atkarīgs no Krievijas gāzes piegādēm. Pēdējos gados tiek aktīvi apspriestas alternatīvu piegāžu kanālu izveides iespējas. Kopš 2014. gada Klaipēdas LNG terminālis Lietuvā nodrošina Baltijai alternatīvu piegādes avotu. Tomēr, joprojām ir aktuāla nepieciešamība pēc efektīva ilgtermiņa alternatīva piegādes avota risinājuma. Skultes LNG terminālis kopā ar Klaipēdas LNG termināli un diviem Igaunijas projektiem Paldiskos un Tallinā tiek apsvērti kā ilgtermiņa risinājumi efektīva LNG importa nodrošināšanai reģionā.

Vienotais tirgus

Gāzes pārvades sistēmu operatori Somijā, Latvijā un Igaunijā ir parakstījuši līgumu par starpoperatoru kompensācijas mehānisma jeb ITC (Inter transmission system operators compensation mechanism) ieviešanu, kas no 2020. gada sākuma ļaus izveidot vienotu gāzes pārvades tarifu zonu Somijai, Igaunijai un Latvijai. ITC līgums paredz vienotus tarifus ieejas punktos uz vienotās tarifu zonas robežām, komerciālo robežu atcelšanu starp valstīm, tai skaitā – Igaunijas - Somijas starpsavienojuma Balticconnector izmantošanu bez papildu atlīdzības, un komerciāla ieejas/izejas punkta atcelšanu starpsavienojumā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, kā arī noteikumus par savstarpēju mainīgo izmaksu kompensāciju un koordinētu ieejas ieņēmumu pārdali starp operatoriem.

Tirgus potenciāls

Pēc Balticconnector un GIPL starpsavienojumu izveides, Baltijas gāzes tirgus tiks savienots ar Somijas (~2,5 mljrd. m3) un Polijas (~20 mljrd. m3) gāzes tirgiem. Tādējādi kļūs pieejams vairāk, kā 25 mljrd. m3 liels gāzes tirgus, no kura Latvija, Igaunija un Somija (kopā ~4,5 mljrd. m3) jau no 2020. gada darbosies kā vienots tirgus. Perspektīvā vienotā tirgus mehānismam ir iespēja pievienoties arī citām reģiona valstīm. Skultes LNG terminālis un Inčukalna PGK ieņems nozīmīgu lomu šī reģiona apgādē.

 

Kontakti

AS Skulte LNG Terminal

Adrese: Dzirnavu iela 36, Rīga, LV-1010

Reģ. Nr: 40103976384

PVN reģ. Nr. LV40103976384

tel.: +371 29 452 558

+371 29 151 050
e-mail:  
facebook  twitter