Valdība vienojas piešķirt nacionālo interešu objekta statusu Skultes LNG terminālim

Ministru kabinets 2022. gada 30. augustā vienojies piešķirt nacionālo interešu objekta statusu Skultes sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) terminālim pie Saulkrastiem. Tiek paredzēts, ka Ekonomikas ministrija līdz 20.septembrim iesniegs valdībā likumprojektu nacionālā interešu objekta statusa noteikšanai Skultes LNG terminālim.

 

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone atzīmēja, ka nacionālo interešu objekta statusa piešķiršana projektam nozīmēs vienkāršotas un ātrākas administratīvās procedūras gan būvniecības, gan projektēšanas procesā. Indriksone paredz, ka projektu varētu īstenot līdz 2024.gada rudens sezonai. "Šis ir tikpat svarīgs lēmums kā valdībai, tā arī Saeimai - nodrošināt enerģētisko drošību, enerģētisko neatkarību, un galvenais arī, ka pastāvīgs ilgtermiņa terminālis un pieeja terminālim nodrošina ne tikai iespēju sagādāt resursus, bet nodrošinās arī resursus par pieejamāku cenu, kas ir viens no nosacījumiem, kāpēc mums ilgtermiņā ir nepieciešams savs terminālis," sacīja ministre.

 

Pēc valdības lēmuma pieņemšanas AS "Skulte LNG Terminal" ģenerāldirektors Renārs Miķelsons atzīmēja, ka Ministru kabineta lēmums ir ne tikai "zaļais koridors" projekta īstenošanai, bet tas ir nozīmīgs solis Latvijas un Baltijas jūras reģiona enerģētiskajai drošībai. "Mēs esam patiesi gandarīti, ka neskaidrību posms ir beidzies un varēsim ātrākiem soļiem virzīt projektu uz īstenošanu. Valdība mums ir noteikusi termiņu - 2024.gada rudens sezona, darīsim visu iespējamo un no mums atkarīgo, lai "Skulte LNG Terminal" projekts būtu gatavs iespējami ātrākajos termiņos un pat apsteigt noteikto. Esam gatavi sadarboties ar valdību un visām iesaistītajām pusēm," sacīja Miķelsons.

AS "VIRŠI-A" iegādājas 20% no AS "Skulte LNG Terminal" akcijām

Latvijas degvielas tirgotājs un vietējā kapitāla enerģētikas uzņēmums AS "Virši-A" ("Virši") piektdien, 20.maijā, ir parakstījis līgumu ar AS "Skulte LNG Terminal" par 20% tā akciju iegādi un plāno kopīgi attīstīt sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināli pie Skultes ostas. Šī projekta attīstība palielinās Latvijas un Baltijas reģiona enerģētisko drošību un sniegs būtisku pienesumu dabasgāzes piegāžu diversifikācijā un turpmākajā dabasgāzes tirgus attīstībā.

 

“LNG terminālis ir Latvijas energoneatkarības jautājums, un “Virši” kā vietējā kapitāla enerģētikas uzņēmums vēlas dot savu artavu valsts energoapgādes ceļu diversifikācijā. “Virši” dalība Skultes projekta attīstībā ir izsvērts solis stratēģiskā mērķa sasniegšanā — kļūt arī par enerģētikas uzņēmumu. Rūpīgi iepazīstoties ar LNG termināļa novietojumu un finanšu modeli, esam secinājuši, ka tas ir izmaksu un funkcionalitātes ziņā piemērotākais dabasgāzes importa ceļš Baltijā, tāpēc esam nolēmuši atbalstīt šī infrastruktūras objekta attīstību, iesaistoties projektā kā akcionāri. Mums ir pārliecība, ka Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi būs ieguvēji no šī projekta sekmīgas īstenošanas,” uzsver Jānis Vība, “Virši-A” valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors.

 

“Esam gandarīti par “Virši” kā vadošā nacionāla kapitāla enerģētikas uzņēmuma iesaistīšanos Skultes projektā. Tas ir spēcīgs apliecinājums Skultes termināļa vietai reģiona enerģētikas kartē, ļaujot iedzīvotājiem un uzņēmumiem piedāvāt dabasgāzi par pievilcīgām cenām. “Virši” kā lokāla partnera pieredze, kapacitāte un jauda veicinās termināļa projekta ātrāku īstenošanu. AS “Skulte LNG Terminal” turpina arī sarunas ar iepriekš izvēlētu ārvalstu industriālo investoru grupu par projekta realizāciju ar visizdevīgākajiem nosacījumiem Latvijas tirgum,” uzsver Renārs Miķelsons, AS "Skulte LNG Terminal" ģenerāldirektors.

 

“”Virši”, pētot un attīstot dažādus enerģētikas risinājumus, ir secinājuši, ka metāna patēriņam reģionā, arī biometāna un dabasgāzes kā pārejas energonesēja formā, nākamajos desmit gados ir perspektīva. Šī tendence saglabāsies industriālo lietotāju, mājsaimniecību, kā arī transporta sektorā. LNG terminālis Skultē kā infrastruktūras objekts kombinācijā ar Inčukalna pazemes dabasgāzes krātuvi ir lielisks tandēms ne tikai Latvijas patēriņa apgādei, bet arī konkurētspējīgu dabasgāzes piegāžu veidošanā plašākam reģionam, kurā ietilpst gan Baltijas valstis, gan arī Somija un Polija,” skaidro Jānis Vība.

Skultes LNG termināļa projektam ir unikālas ģeogrāfiskas, ekonomiskas un tehnoloģiskas priekšrocības. Skultes projektā ir jāizbūvē 34 kilometrus garš, tiešs cauruļvada savienojums ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, un nav nepieciešams veikt ieguldījumus LNG uzglabāšanas infrastruktūrā, kas parasti veido 70 - 80 % no termināļa investīciju apjoma.

 

“Virši” stratēģisko mērķi kļūt arī par enerģētikas kompāniju pieteica vairāk nekā pirms gada, kļūstot par enerģijas tirgotāju, aktīvi izmantojot vietējos zaļos energoresursus. Kopš 2021. gada aprīļa “Virši” piedāvā elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumus biznesa segmentam, tādējādi ierindojoties starp nedaudzajiem tirgus spēlētājiem, kas veiksmīgi apvieno vairāku energoresursu iegādes iespējas. Pakāpeniski, nostiprinot savas pozīcijas elektroenerģijas tirgū, “Virši” šobrīd veic elektroenerģijas piegādes vairāk nekā 300 pieslēguma vietās visā Latvijā.


AS VIRŠI-A akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

 

AS VIRŠI-A ir lielākais un visstraujāk augošais pašmāju degvielas un alternatīvo enerģijas avotu tirgotājs ar 27 gadu pieredzi Latvijas degvielas tirdzniecības nozarē. Šobrīd “VIRŠI-A” tīklā ir 66 spēka stacijas, no kurām 65 ir pilna servisa, un tajā strādā vairāk nekā 650 darbinieki visos Latvijas reģionos.

AS "Skulte LNG Terminal" iesniedz Latvijas valdībai piedāvājumu LNG termināļa izbūvei

 

Lai pārtrauktu Krievijas dabagāzes importu, Baltijas reģionā nepieciešams izbūvēt vēl vienu sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) importa termināli. Skultes atrašanās vieta tiešā Inčukalna PGK tuvumā nodrošina zemākās iespējamās termināļa izveidošanas izmaksas un efektīvāko tā darbību. Skultē nav nepieciešams izbūvēt LNG uzglabāšanas rezervuārus, to vietā tiks izmantota Inčukalna PGK. Skultes termināļa jauda būs pietiekama, lai apgādātu ar gāzi Latvijas, Igaunijas un Somijas patērētājus.

AS "Skulte LNG Terminal" ir iesniegusi Latvijas valdībai sadarbības piedāvājumu LNG termināļa izbūvei. Piedāvājums paredz valdības lēmumu par nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanu projektam, kā arī iespēju projektā piedalīties arī citām Baltijas reģiona valstīm.

AS "Skulte LNG Terminal" ir privāta komercsabiedrība, kas sadarbībā ar industriālajiem investoriem piedāvā izbūvēt sašķidrinātās dabasgāzes importa termināli Skultes ostas akvatorijā, ar tiešu cauruļvada savienojumu ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi.

 

Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projekts iekļauts Trīs jūru iniciatīvas prioritāro projektu sarakstā

Ar Latvijas valdības lēmumu Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projekts ir izvirzīts kā viens no Latvijas prioritārajiem projektiem finansējuma piesaistei Trīs jūru iniciatīvas ietvaros.


2016. gadā dibinātā Trīs jūru iniciatīva ir reģionāla ekonomiskas sadarbības platforma, kas veidota ar mērķi īstenot fiziskās infrastruktūras projektus, lai mazinātu Eiropas Savienības ziemeļu-dienvidu virzienā esošās savienojamības plaisas enerģētikas, transporta infrastruktūras un digitālās komunikācijas jomās. Iniciatīvas ietvaros izveidots investīciju fonds darbosies 12 Eiropas Savienības valstīs, Latviju tajā pārstāv Attīstības finanšu institūcija Altum, bet fonda pārvaldība uzticēta ASV bāzētai investīciju kompānijai “Amber Infrastructure Group”. Būtisku finansējumu Trīs jūru iniciatīvas fondā paredzējusi ieguldīt fonda partnervalsts ASV. Kopējais finansējuma apjoms, kas būs pieejams fonda ietvaros, plānots robežās no 3 līdz 5 miljardiem EUR.

 

Latvijas uzņēmums AS “Skulte LNG Terminal” veic Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināļa projekta attīstīšanu. Projekts ir pieteikts Eiropas kopējas nozīmes projekta statusa iegūšanai, un tas, līdzīgi kā AS “Conexus Baltic Grid” pieteiktais Skultes termināļa un Inčukalna PGK savienojošā cauruļvada izbūves projekts, ir iekļauts Eiropas gāzes infrastruktūras tīkla attīstības desmitgades plānā. Patlaban projektam tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums, projektu paredzēts īstenot līdz 2024. gada beigām.


Skultes LNG terminālim nav nepieciešams izbūvēt sašķidrinātās dabasgāzes uzglabāšanas rezervuārus, tā vietā tiks izmantota Inčukalna pazemes dabasgāzes krātuve. Rezultātā Skultes termināļa izmaksas būs par 70 – 80% zemākas, salīdzinot ar līdzīgas jaudas termināļiem, piemēram, Klaipēdā, un gala patērētājiem Skultes terminālī būs iespējams saņemt lētāku dabasgāzi.


AS “Skulte LNG Terminal” projekts ir raisījis ievērojamu interesi potenciālo LNG piegādātāju un pircēju vidū, tam paredzama būtiska loma vienotajā Latvijas, Igaunijas un Somijas dabasgāzes tirdzniecības zonā, kas stājusies spēkā 2020. gadā pēc pārrobežu tarifu atcelšanas un Somiju un Igauniju savienojošā gāzesvada “Balticconnector” izbūves. Projekts veicinās enerģijas piegāžu dažādību un elastību un samazinās riskus, kas saistīti ar Krievijas kontrolētajiem enerģijas piegāžu ceļiem. Projekta īstenošana piesaistīs Latvijai būtisku ārvalstu investīciju apjomu, radīs jaunas darba vietas un sniegs pienesumu Latvijas ekonomikai.

Kontakti

AS Skulte LNG Terminal

Adrese: Dzirnavu iela 36, Rīga, LV-1010

Reģ. Nr: 40103976384

PVN reģ. Nr. LV40103976384

tel.: +371 29 452 558

+371 29 151 050
e-mail:  
facebook  twitter